Estudiar

Tutors/es de pràctiques

Tots els estudiants tenen assignat/da un/a tutor/a docent de pràctiques el/la qual els informarà de l’avaluació i seguiment de les seves pràctiques i els tutoritzarà en la seva realització.