Estudiar

Procés d'admissió

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits d'accés i així garantir un ambient de treball òptim. Pots sol·licitar l'admissió de manera online (segueix el manual d'inscripció).

Quan hagis rebut la comunicació d’admissió, hauràs de fer efectiu el pagament de la pre-matrícula.

Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre: Capítol VIII Art. 37: El requisit general per accedir a un màster de formació permanent o un diploma d'especialització és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics) o bé, si encara no el tens, el certificat substitutori o bé el resguard de sol·licitud del títol i el d'abonament de les taxes (si encara no el tens).

Fins al curs 22/23 algunes diplomatures de postgrau poden, excepcionalment, admetre estudiants sense estudis de grau, als quals s'expedeix un certificat en comptes del diploma. A partir del curs 23/24, amb l’aplicació del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, ja no serà possible en cap cas.

Documentació addicional:

- Expedient acadèmic
- Fotografia mida carnet (176 x 220 px. en format jpg)
- Currículum vitae
- Carta de presentació del candidat

 

La Gestió Acadèmica necessitarà verificar la documentació adjunta en la preinscripció.

Per aquest motiu és necessària la compulsa del títol o bé el títol amb Codi de Verificació Segura/QR.

Si durant el procés d’inscripció adjuntes la documentació d’accés al Màster de formació permanent o Diploma d’especialització amb Codi de Verificació Segura (CSV) o codi QR, no caldrà que enviïs cap més documentació.

En canvi, si no adjuntes la documentació amb el codi de verificació o QR, hauràs de fer-nos arribar:  Còpia compulsada del títol (compulsa original), o bé  Títol amb codi de verificació segura o QR.

Com obtenir CSV per titulacions nacionals

L'admissió es formalitza on-line, per tant, abans que res escaneja la documentació obligatòria (DNI, NIE o passaport vigent i ítol de grau universitari o equiparable) per a tenir-la a punt.

Sol·licitud d'admissió online

Per inscriure't necessites un NIU (número d'identificació universitària) de la UAB. Tria, segons sigui el teu cas, l'opció que correspongui :

Segueix les instruccions del manual d'inscripció

Admissió i pre-matrícula

Un cop realitzada la sol·licitud d’admissió, es comprovarà que compleixes els requisits per accedir-hi i la coordinació dels estudis seleccionarà els candidats a partir de la documentació aportada. La resolució de la teva sol·licitud d’admissió la rebràs per correu electrònic (si no el reps et recomanem que revisis la safata de correu brossa del teu correu electrònic).

En el cas que siguis admès, t’hi inclourem tota la informació necessària per realitzar la pre-matrícula abonant la reserva de plaça.

- És recomanable fer la matrícula al més aviat possible per facilitar tot el procés d’obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb l'arribada i l'estada a la UAB

- No és necessari que tinguis el títol legalitzat fins al moment de la matrícula però la Gestió Acadèmica necessitarà verificar la documentació adjunta en la preinscripció mitjançant compulsa del títol o bé el títol amb CVS/QR. Consulta en aquest enllaç com legalitzar els documents necessaris.

- En aquest enllaç pots trobar tota la informació pràctica necessària per tramitar visats, preparar documentació, allotjament, etc.


Informació per a estudiants titulats en una universitat estrangera:

Els certificats destudis expedits per centres de la UE, de lEspai Econòmic Europeu o de Suïssa han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents.

Els títols i certificats de notes expedits per institucions no pertanyents a la UE han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i han d'haver estat legalitzats per via diplomàtica o, si escau, per la postil·la de l'Haia o el Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l'estranger:

S´admeten tots els documents en català, castellà o anglès. Per traduir documents en francès, italià o portuguès, es pot fer servir el Servei de Llengües de la UAB. La responsabilitat de gestionar la traducció dels documents i dels costos que comporti recau en el sol·licitant. Els documents en altres idiomes han d'anar acompanyats d'una traducció al català, castellà o anglès feta per un traductor jurat, o per qualsevol representant diplomàtic espanyol al país d'origen del sol·licitant.

Quan hagis rebut la comunicació d’admissió, podràs reservar la teva plaça fent el pagament de la pre-matrícula.

Per fer-ho, has d’anar a la pàgina http://sia.uab.cat, entranta l’apartat “Alumnat de resta d’estudis”, i seleccionant "Matrícula a màsters, postgraus i cursos amb NIU", sota l’apartat FUAB Formació. U
n cop accedit, has d’anar a l’apartat Reserva de plaça (3a pestanya).

Dins de l’apartat hauràs de fer el pagament amb TPV-Pagament amb targeta i confirmar la reserva.

Per veure els passos detallats consulta el manual d'inscripció i reserva de plaça.

Només es retornarà l'import de la reserva de plaça en el cas d'anul·lació del programa, o bé quan s'hagi produït un error imputable a l'escola. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).
 
Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça de les sol·licituds presentades abans de l’inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.