Estudiar

Procés d'admissió

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen tots els requisits d'accés i així garantir un ambient de treball òptim. Pots sol·licitar l'admissió online (segueix el manual d'inscripció).

Quan rebis la comunicació d’admissió, per garantir la teva plaça has de fer efectiu el pagament de la pre-matrícula.

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen tots els requisits d'accés i així garantir un ambient de treball òptim. Pots sol·licitar l'admissió online (segueix el manual d'inscripció).

Quan rebis la comunicació d’admissió, per garantir la teva plaça has de fer efectiu el pagament de la pre-matrícula.

El requisit general per accedir a un màster de formació permanent o un diploma d'especialització és tenir un títol universitari de grau o equiparable (mínim 180 crèdits ECTS o 3 cursos acadèmics) segons el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre: Capítol VIII Art. 37.

Fins al curs 22/23 algunes diplomatures de postgrau podien, excepcionalment, admetre estudiants sense titulació de grau, als quals s'expedia un certificat en comptes del diploma. A partir del curs 23/24, amb l’aplicació del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, ja no és possible en cap cas.

Excepcionalment, el coordinador pot autorizar l’accés a persones sense titulació amb l’acreditaciód’una experiència professional suficient que garanteixi l’assoliment del nivell competencial equivalent a un títol de grau. Pots trobar els requisits d’accés a la fitxa web del programa en què s’hagi autoritzat el procediment de reconeixement per experiència professional. 

Si no disposes del títol universitari de grau però preveus obtenir-lo abans de l’inici de la docència de l’estudi, pots fer la inscripció i sol·licitar l’Admissió Condicionada adjuntant el següent document emplenat. En el cas que, en començar les classes no hagis obtingut el títol de grau o equivalent, no et podràs matricular.
 

Documentació necessària:
  • Títol universitari de grau o equivalent o superior. Si encara no tens el títol, pots acreditar-lo presentant el certificat substitutori o bé el resguard de sol·licitud del títol i el d'abonament de les taxes.
  • DNI, NIE o passaport

No obligatòria (recomanable)

  • Expedient acadèmic
  • Fotografia mida carnet (176 x 220 px. en format jpg)
  • Currículum vitae
  • Carta de presentació

La Gestió Acadèmica necessita verificar la documentació que adjuntis en la sol·licitud d'admissió.

Per aquest motiu és necessari el títol o bé el títol amb Codi de Verificació Segura/QR o bé que entreguis la compulsa del títol quan realitzis la matrícula.

Si durant el procés d'admissió adjuntes la documentació d’accés al Màster de formació permanent o Diploma d’especialització amb Codi de Verificació Segura (CSV) o codi QR, no cal que enviïs cap més documentació.

En canvi, si no adjuntes la documentació amb el codi de verificació o QR, has de fer-nos arribar una còpia compulsada del títol (compulsa original), o bé el Títol amb codi de verificació segura o QR.

Com obtenir CSV per titulacions nacionals

La sol·licitud d'admissió es formalitza on-line. Primer de tot, escaneja la documentació obligatòria (DNI, NIE o passaport vigent i títol de grau universitari o equiparable) per a tenir-la a punt.

Sol·licitud d'admissió online

Per inscriure't necessites un NIU (número d'identificació universitària) de la UAB. Tria, segons sigui el teu cas, l'opció que correspongui:

Segueix les instruccions del manual d'inscripció

Admissió i pre-matrícula

Un cop realitzada la sol·licitud d’admissió i comprovem que compleixes els requisits per accedir-hi, la coordinació dels estudis fa la selecció dels candidats a partir de la documentació aportada. T’enviarem el resultat de la teva sol·licitud d’admissió a l'adreça de correu electrònic que hagis indicat en fer la sol·licitud d’admissió. Revisa la safata de correu brossa del teu correu electrònic. De vegades, els missatges poden entrar com a correu brossa.

En el cas que siguis admès, t’hi inclourem tota la informació necessària per realitzar la pre-matrícula abonant la reserva de plaça.

- És recomanable fer la matrícula al més aviat possible per facilitar tot el procés d’obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb l'arribada i l'estada a la UAB

- No és necessari que tinguis el títol legalitzat fins al moment de la matrícula però la Gestió Acadèmica necessita verificar la documentació que has adjuntat en la sol·licitud d'admissió. Consulta com legalitzar els documents.

- Coneix tota la informació pràctica necessària per tramitar visats, preparar documentació, allotjament, etc.


Informació per a estudiants titulats en una universitat estrangera:

Els certificats d'estudis expedits per centres de la UE, de lEspai Econòmic Europeu o de Suïssa han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents.

Els títols i certificats de notes expedits per institucions no pertanyents a la UE ni a països de l'EEE ni a Suïssa han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i han d'haver estat legalitzats per via diplomàtica o, si escau, amb la postil·la de l'Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l'estranger:

S´admeten tots els documents en català, castellà o anglès. Per traduir documents en francès, italià o portuguès, pots fer servir el Servei de Llengües de la UAB. La responsabilitat de gestionar la traducció dels documents i dels costos que comporti recau en el sol·licitant. Els documents en altres idiomes han d'anar acompanyats d'una traducció al català, castellà o anglès feta per un traductor jurat, o per qualsevol representant diplomàtic espanyol al país d'origen del sol·licitant.

Quan rebis la comunicació d’admissió, pots reservar la teva plaça fent el pagament de la pre-matrícula.

Per fer-ho, has d’anar a la pàgina http://sia.uab.cat, entrant a l’apartat “Alumnat de resta d’estudis”, i seleccionant "Matrícula a màsters, postgraus i cursos amb NIU", sota el títol FUAB Formació. U
n cop hi accedeixis, has d’anar a l’apartat Reserva de plaça (3a pestanya).

Dins de l’apartat has de fer el pagament amb TPV-Pagament amb targeta i confirmar la reserva.

Per veure els passos detallats consulta el manual d'inscripció i reserva de plaça.

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.

Només es retornarà íntegrament l'import de la prematrícula quan, per causes no imputables a l’estudiant, no es realitzi l’activitat o no es presti el servei. També es retornarà en el cas d’estudiants extracomunitaris a qui s’hagi denegat el visat, sempre que presentin un document acreditatiu.

Excepcionalment, s’admetran sol·licituds d’anul·lació de la prematrícula  presentades abans de l’inici del període de matrícula, quan  la persona interessada al·legui malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, degudament justificada, que no li permeti el seguiment normal del curs.