Estudiar

Sol·licituds i certificats

Per demanar un certificat dels estudis cal adreçar-se a la gestió acadèmica de l'escola.
Es pot fer personalment, per correu ordinari o per correu electrònic.

El certificat tipus és l'acadèmic personal.


Documentació

• Formulari de sol·licitud

• Comprovant del pagament, si s’escau*

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

• Nom i cognoms.

• DNI o passaport.

• E-mail

• Centre de la UAB on s'han cursat els estudis.

• Tipus de certificat que se sol·licita.

• Idioma en què es vol que estigui redactat el certificat (català o castellà).

• Data i signatura.
 

Preus

Amb cost pels estudiants no matriculats. El preu del certificat és fixat cada curs acadèmic. 

Sense cost pels estudiants en curs (que estiguin matriculats).


Pagament

1. A la Recepció/Gestió Acadèmica amb targeta de dèbit o de crèdit. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.

2. A la Recepció/Gestió Acadèmica en efectiu. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.

3.  Mitjançant un ingrés al compte bancari que indiqui Recepció/Gestió Acadèmica. Caldrà adjuntar el comprovant original de l’ingrés a aquesta sol·licitud.
 

Temes a tenir en compte

• Idioma: Els certificats només es fan en català o en castellà.

• Model de certificació: Les dades de l'expedient acadèmic només se certifiquen segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No se certifiquen parts dels estudis.

• Dades: Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius del centre.
 

Documentació relacionada

Certificat acadèmic: Sol·licitud