Estudiar

Màster Online en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals

El Màster Online en Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals et forma per gestionar els reptes actuals de les empreses turístiques des de diferents àrees: adaptar-se a les noves tendències relacionades amb la transformació digital i la internacionalització, i mantenir-se actives en els diversos ecosistemes del sector turístic.


La competència internacional requereix a les empreses cada cop més sovint innovar i renovar els seus processos digitals de funcionament intern i de cultura empresarial. Per aquest motiu, la figura del/la Directiu/va Digital és clau per donar resposta al repte de la digitalització, sobretot en matèria de gestió de projectes i disseny de processos de control i millora contínua, i saber implantar un bon model de E-business a les empreses del sector turístic.

Així doncs, amb aquest màster:

 • Aprendràs noves tècniques estratègiques d'alt impacte com el Revenue Management, que tenen com a objectiu maximitzar els beneficis establerts per l'empresa, a més de respondre adequadament a la demanda social, política i mediambiental que actualment la societat exigeix.
 • Coneixeràs com la implantació del Big Data i de la Intel·ligència Artificial formen part de l'estratègia central per créixer en un mercat cada cop més obert a l’E-tourism, i l'ús intensiu de les tecnologies de la informació, la comunicació i la digitalització empresarial.
 • Aprendràs a impulsar l'estratègia d'internacionalització amb visió de futur, valors, rigorositat, eficiència i eficàcia; desenvolupant i integrant noves eines existents dins del Coaching i la Intel·ligència Emocional del sector turístic, i enfocades a l'última evolució del màrqueting, orientades al client, generant experiències de valor.


Objectius

 • Capacitar als directius digitals que hauran de donar resposta al repte de la digitalització en la direcció de projectes, plantejant processos de millora contínua i control, implantant un bon model d’E-business en les empreses del sector turístic.
 • Dotar d'eines especialitzades per la direcció digital del sector turístic i hoteler que han de permetre resoldre amb la millor eficiència la complexitat dels canvis als quals les organitzacions s'enfronten en un mercat internacional.
 • Formar al directiu digital en la presa estratègica de decisions.
 • Adquirir una visió integral de la direcció empresarial, que englobi les àrees de més rellevància dins de l'empresa i orientades als mercats mundials.
 • Integrar els coneixements suficients en la seva pràctica professional per resoldre les problemàtiques d’aquesta actuació.


Sortides professionals

 • Project managers, directius, gestors i responsables de les àrees de: màrqueting i vendes, revenue management, qualitat, gestió i servei al client, innovació, recursos humans, i/o direcció comercial i relacions Internacionals.
 • Consultors/es i agents especialitzats en turisme
 • Directius de Pimes turístiques i hoteleres
 • Altres professionals de l'àmbit del sector turístic i hoteler

Metodologia

Aquest màster s’ofereix en modalitat online, amb la qual l’estudiant s’integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que inclou el contingut teòric del programa i recursos addicionals (fòrums, xats, classes virtuals), facilitant un millor aprenentatge.

El curs està dividit en mòduls (que es poden cursar individualment) i es desenvolupa a través de diferents eines, com ara:

 • Anàlisi i aplicació de casos reals i personalitzats via fòrums i sessions setmanals en directe amb el professor, que queden enregistrades.
 • Material d'estudi actual i d'ús pràctic, que es pot visualitzar, descarregar i utilitzar-lo per treballar mitjançant apps al mòbil o des de qualsevol lloc.
 • Vídeo càpsules formatives de cada mòdul.
 • Consultoria professional personalitzada de professors en actiu.
 • Seguiment i tutorització personal diària.
 • Plataforma internacional especialitzada per a l'aprenentatge online.


Aquesta oferta formativa de màster online s’estructura en 2 postgraus i un Treball Final de Màster (TFM). Aquests postgraus es poden matricular de forma independent.

Els postgraus online són els següents:

Postgrau Online en Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience (30 ECTS)

 • Revenue Management
 • E-tourism i màrqueting digital
 • Customer Experience en turisme i hoteleria

Postgrau Online en Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional (30 ECTS)

 • Project Management: gestió de projectes turístics digitals
 • E-tourism i màrqueting digital
 • Coaching i intel·ligència emocional per al sector turístic

Per obtenir el màster online, una vegada cursat qualsevol dels postgraus optatius, serà necessària la realització de 30 ECTS en 2 cursos d’especialització/mòduls restants, i la realització del mòdul de Treball Final de Màster (TFM).