Guia per al personal acadèmic i investigador

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Inici de curs
                Assignatures de 1r: dijous 12 de setembre
                Assignatures de 2n., 3r i 4t: dilluns 9 de setembre
Recordeu que la 1a classe de totes les assignatures comença a les 9h  o a les 16h. En el cas de les optatives, es manté el seu horari.
És recomanable que abans de començar les classes es tingui activat ja l’espai Moodle del curs. Recordeu que es troba a la nostra disposició l’eina URKUND per detectar plagis en aquells treballs lliurats a través de l’espai moodle. Per fer-ho cal activar-ho quan es crea el lliurament.
El semestre acaba el dia 7 de febrer. El calendari el podeu consultar al Document de Criteris per l’elaboració del pla docent: https://www.uab.cat/doc/pautesicriteris1920DOC
 
Aulari
El podeu consultar a: https://web2.uab.es:31501/pds/consultaPublica/look%5Bconpub%5DInicioPubHora?entradaPublica=true&idioma=ca&pais=ES
En aquest link també podreu consultar el professorat de l’assingatura.

Recordeu que només teniu reservats aquells espais que vàreu especificar en el cronograma. Per qualsevol canvi cal consultar-lo amb l’slipi.
  
Horaris i informacions diverses
Els podeu consultar a la guia per al personal docent i investigador, al web de la Facultat:
https://www.uab.cat/web/estudiar/guia-per-al-personal-academic-i-investigador-1345728039377.html
 
 Indisposicions
Recordeu que en cas d’indisposició i que ningú us pugui substituir cal avisar a:
- l’alumnat a través de l’espai Moodle
- al deganat (dg.educacio@uab.cat)
-a l’slipi (Slipi.ciencies.educacio@uab.cat o al 935811834)