Guia per al personal acadèmic i investigador

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Inici de curs, cronogrames i guies docents

Cal que consulteu la informació que es publica a PREPARACIÓ CURS DOCUMENTS, GUIES DOCENTS I CRONOGRAMES, als botons que hi ha més avall.

 

Horaris, aulari i professorat
Els podeu consultar a través del mòdul Consulta d'Horaris.

Podeu accedir al document que duu per títol "Guía de Consulta d'Horaris" per si us potser d'utilitat.
Recordeu que només teniu reservats aquells espais que vàreu especificar en el cronograma. Per qualsevol canvi cal consultar-lo amb el SLIPI.

 
Indisposicions
Recordeu que en cas d’indisposició i que ningú us pugui substituir cal avisar a:
- l’alumnat a través de l’espai Moodle
- al deganat (dg.educacio@uab.cat)
- al SLIPI (Slipi.ciencies.educacio@uab.cat o al 935811834)

Més informació al botó "CIRCUIT INCIDÈNCIES/ABSÈNCIES EN L'ACTIVITAT DOCENT" que hi ha més avall.

Publicació de les qualificacions acadèmiques dels estudiants de la UAB
La publicació de les qualificacions acadèmiques dels estudiants de la UAB no necessita el consentiment dels alumnes sempre que es faci en els termes següents:

  • Cal evitar que la publicació estigui a l’abast generalitzat de qualsevol destinatari, per la qual cosa no s’hauria de publicar a internet, on el risc s’incrementa coma conseqüència de la possible indexació per motors de cerca.
  • El mitjà més adequat per fer públiques les qualificacions és la intranet o el campus virtual, on l’accés estigui limitat als professors i a la resta d’estudiants companys del grup.
  • Si la publicació es fa en taulers d’anuncis físics, aquests no han d’estar en zones comunes, sinó que hauran d’ubicar-se en llocs on l’accés quedi restringit a les persones interessades (professorat i alumnes), i caldrà adoptar les mesures necessàries per evitar l’accés a la informació per part de persones que no hi tenen un interès legítim.
  • Quant a la informació a publicar, s’ha de limitar al nom i cognoms i la qualificació, sense incloure DNI, NIU ni qualsevol altre document identificatiu. Només en el cas que hi hagi dos o més alumnes amb els mateixos nom i cognoms, caldrà afegir al seu costat (i només per a ells) quatre dígits numèrics aleatoris del DNI.
  • La publicació no s’ha de mantenir durant més temps del necessari per a complir la finalitat del tractament. Així, en el cas de qualificacions provisionals, durant el termini per presentar reclamacions; i, per a les qualificacions definitives, només durant el temps necessari per garantir el coneixement de la informació per part dels estudiants.

Més informació a l’informe de l’Agencia Española de Protección de Datos

 

 

            Preparació curs

          

           

           

           

           

           

            Mobilitat docent UAB