Publicació d'un anunci al BOE

Procediment a seguir

Per tal de tramitar la publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE) de l'anunci, preceptiu per expedir-ne un duplicat, cal que segueixis el procés següent:

  1. T'has de posar en contacte amb la gestió acadèmica del centre on vas cursar els estudis i sol·licitar la publicació de l'anunci de pèrdua del títol al BOE. La iniciativa per a la publicació de l'anunci correspon a l'estudiant. Així mateix, t'has de fer càrrec tant del cost de la publicació de l'anunci, com de l'import de la taxa d'expedició del duplicat del títol.
  2. Quan s'hagi publicat l'anunci al BOE i hagin transcorregut 30 dies des de la data de publicació, et pots adreçar a la gestió acadèmica per sol·licitar el duplicat del títol.

Més informació

Web del BOE
Model d'Anunci BOE