Reconeixement representació estudiantil

D’acord amb la normativa de reconeixement de crèdits de la Universitat Autònoma de Barcelona, exercir un càrrec de representació estudiantil es pot reconèixer amb 1 o 2 crèdits per any (fins al màxim de 6 crèdits dereconeixement en els estudis de grau per activitats universitàries culturals,  esportives,  de  solidaritat  i  de  cooperació) sempre que s’hagi assistit almenys a un 80% de les sessions de l’òrgan de representació corresponent.
 

1. Reconeixement de crèdits per càrrecs de representació estudiantil per formar part d’un òrgan de representació
 

 • Ser membre de la Junta d’Unitat Docent. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Junta de Facultat. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre dels Consells de curs. Es podrà reconèixer amb 1 crèdit per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Junta Permanent de Facultat. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
 • Ser membre de la Comissió de Grau. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
   
 • Criteris de reconeixement:
  • 80% assistència del total dels òrgans als quals es forma part 
    
    
 • Circuit de reconeixement:
  • Sol·licitud de  l’alumne a la Gestió Acadèmica.Caldrà presentar un informe d’assistència (veure annex I) o s’informi de l’assistència als diferents òrgans dels que s’és membre.
  • Comprovació de les dades per part de la Gestió Acadèmica amb els responsables de cada òrgan.  
    
    
    
    
    
2. Reconeixement de crèdits per càrrecs de representació estudiantil per exercir com a delegat
 • Ser delegat/da de curs. Es podrà reconèixer amb 2 crèdits per curs acadèmic. 
   
   
 • Criteris de reconeixement:
  • (p. e., participació en reunions amb professors o coordinadors de curs en representació dels alumnes del curs; participació en els Consells de curs; convocatòria i moderació d’assemblees de curs, altres gestions de representació, etc.).  
    
 • Circuit de reconeixement:
  • Sol·licitud de  l’alumne a la Gestió Acadèmica.Caldrà presentar un informe d’activitats (veure annex II) on s’adjunti les activitats realitzades com a delegat/da.


Annex I - Informe representant òrgans Facultat (PDF, )
Annex II - Informe representant Delegats (PDF, )