Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 2018-2019

Calendari Acadèmic 2018-2019

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat. Consulteu el calendari de cada centre de la UAB a la pàgina WEB del propi centre. El calendari de festius podrà patir modificacions.