Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2020

Descripció

Per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Servei de Llengües de la UAB convoca 40 beques per a participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües de la UAB impartirà durant el mes de juliol de 2020.

Nota important

Degut a la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, la programació de cursos intensius del mes de juliol tindrà afectacions importants. Consulteu l’oferta de cursos al Servei de Llengües de la UAB. La no programació dels cursos objectes d’aquest ajut significarà la pèrdua del mateix.

L'oferta de cursos d'estiu s'ha adaptat a la situació d'emergència sanitària i es faran per videoconferència i amb treball a distància. Els cursos per als quals es pot demanar beca són: Prepare for B1, Prepare for B2 i Introducció a la Llengua Alemanya.

Requeriments

Haver estat matriculat/da en estudis oficials a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2019-2020 d'un mínim de:
- Alumnat de grau o màster oficial: 30 crèdits.
Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d'alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.
Per gaudir de la beca caldrà assistir, com a mínim, al 75% d'hores del curs.
- Alumnat de doctorat: tindran preferència els estudiants que hagin cursat el primer seguiment al curs 2019-2020.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

04/05/2020

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/05/2020

Documentació

S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'IBAN, l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número on la persona sol·licitant vol que se li ingressi l’import de la beca i on ha de figurar la persona sol·licitant com a titular o beneficiària.

Formulari d'inscripció

Observacions

Presentació de sol·licitud

La sol·licitud s’haurà de fer enviant un e-mail, al que s’adjuntarà el formulari de sol·licitud. L’e-mail s’ha d’enviar obligatòriament des de l’adreça @e-campus.uab.cat

 

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució

Data de resolució

15/06/2020

Enllaç a la resolució