Doctors honoris causa

Doctors honoris causa de la Facultat

D’acord amb els Estatuts de la UAB, les facultats, escoles, departaments i instituts poden proposar per al títol de doctor honoris causa aquelles persones que, per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca o de la cultura, en siguin considerades mereixedores.

Persones investides doctor honoris causa a proposta de la Facultat de Biociències:

Marie-Paule Kieny (2019)
Margarita Salas Falgueras (2018)
Francisco J. Ayala (2015)
Lynn Margulis (2007)
Robert Huber (2000)