Orquídies al campus

Orquídies del campus

Orquidies

A Europa s'han localitzat aproximadament unes 250 especies d'orquídies silvestres, i a Catalunya unes 80. Les orquídies europees, a diferència de les silvestres tropicals, creixen arrelades al sòl i són molt més petites, tot i que les flors tenen formes i colors igualment espectaculars. Són plantes vivaces, majoritàriament verdes i sense cap part llenyosa.

Per tal de permetre la floració de diverses espècies d'orquídies silvestres al Campus, es deixen sense segar temporalment algunes zones. Amb aquesta gestió, d’ençà l’any 2010, s’hi han observat dotze espècies, onze espècies que floreixen a la primavera (Cephalantera damasonium, Epipactis kleinii, Himantoglossum robertianum, Limodorum abortivum, Ophrys apifera, Ophrys forestieri, Ophrys passionis, Ophrys speculum, Serapias lingua, Serapias parviflora i Serapias vomeracea) i una que ho fa a la tardor (Spiranthes spiralis).

Els voltants del Rectorat destaquen per ser el lloc més interessant d’orquídies del campus. Hi floreixen set espècies diferents i cal destacar especialment la floració de tres espècies del gènere Serapias.

A la resta del campus cal destacar per la seva abundància les abelleres (Oprhys passionis) que floreixen al març i les flors d'abella (Oprhys apifera) que floreixen al maig.

Per a més informació, podeu consultar les fitxes de cadascuna de les espècies o bé visualitzar la xerrada "Descobreix les orquídies de la UAB" organitzada per l'ADENC el 17 de juny de 2020 en un cicle de xerrades d'estiu. 

Curraìa grogós                           Mosques grosses

Orquidea.    Orquidea2

Abellera de mirall
ejemplo

Abellera aranyosa

ejemplo


- Orquídia dels boscos (Epipactis kleinii)

- Clavell violaci (Limodorum abortivum)

- Flor d’abella (Ophrys apifera)

- Abellera de mirall (Ophrys speculum)

- Galls o llengua de frare (Serapias lingua)

- Gall parviflor (Serapias parviflora)

- Gall longipètal (Serapias vomeracea)