Directori 
Foto Ramon Mercedes Martin
  • Línies de recerca
  • - Sedimentologia de carbonats marins i continentals.

    - Processos de biomineralització en carbonats microbials (interaccions microbi-mineral-fluid).

    - Reconeixement de canvis paleoambientals i biogeoquímics en plataformes dominades per carbonats microbials / no esquelètics.

    - Integració de models numèrics i experimentals en la predicció de les paragenesis minerals de llacs alcalins.

  •  
 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona