Principals línies de recerca del departament


 • Evolució tectònica i del relleu dels sistemes orogènics i dels seus avantpaïssos
 • Modelització d'equilibris de fase i de dades geoquímiques en sistemes geològics complexes: aplicacions en petrologia i en l'anàlisi de migració de fluids
 • Procedència i diagènesi de roques sedimentàries
 • Estratigrafia i anàlisi de facies de les conques sedimentàries
 • Estudi magnetostratigràfic de successions sedimentàries
 • Paleontologia (macro i microfòssils) i llur aplicació a la biostratigrafia, l'anàlisi paleoambiental i de conques del Mesozoic i Terciari
 • Estudi de l'origen, composició i migració de fluids hidrotermals, i del seu paper com a generadors de concentracions metàl.liques
 • Conservació i restauració de materials petris en monuments i edificis històrics
 • Determinació d'estructures cristal.lines en diversos tipus de compostos moleculars, i caracterització de materials d'interès tecnològic
 • Dinàmica de processos geològics externs: fluvials i gravitacionals. Cartografia i avaluació de riscs associats
 • Recursos hídrics regionals: caracterització, modelització i gestió integrada. Estudis de qualitat d'aigües subterrànies i de transport de contaminants
 • Determinació de paràmetres geotècnics i prospecció geofísica
 • Patrimoni geològic i geoconservació
 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona