Docència del Departament de Geologia al Grau de Geologia


Grau de GeologiaLa titulació de Grau en Geologia de la UAB proporciona la formació necessària sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de la Terra i dels seus materials, així com sobre el seu origen i evolució temporal. Els estudis capaciten l’alumne per utilitzar aquests coneixements en els camps bàsics de la professió de geòleg, tant en el vessant acadèmic com en l’aplicat.

Aquest Grau ofereix la possibilitat de cursar dos itineraris: Geologia Ambiental, i Geotècnia i Recursos Geològics, ambdós amb un marcat component professionalitzador. El primer s’orienta als aspectes mediambientals de la geologia, com la gestió de l’aigua, els riscos geològics, i l’ordenació del territori, entre d’altres. El segon itinerari pretén donar resposta a la necessitat creixent de la geologia en la construcció i en l'enginyeria civil, així com en la prospecció de recursos naturals de tipus geològic, com són, per exemple, l’aigua, els hidrocarburs i els minerals.

La inserció laboral dels geòlegs és alta, atès que existeix una gran demanda de titulats com a conseqüència de la seva polivalència, que els permet desenvolupar el seu treball professional en diversos àmbits laborals com la geotècnia i l’enginyeria geològica, l’exploració i gestió de recursos naturals i del patrimoni, o la recerca en geologia bàsica.

La titulació de Grau en Geologia s'estructura institucionalment a través de la Secció de Geologia que l'integra tot el professorat amb docència al grau de Geologia. Té la seva pròpia web on podreu trobar informació específica sobre els estudis de Geologia a la UAB i per a més informació acadèmica sobre el grau podeu consultar aquest enllaç.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona