Docència del Departament de Geologia a altres titulacions


D'altra banda el departament també té un pes important en la docència del Grau de Ciències Ambientals, en què partipa a través de sis assignatures:
          Avaluació ambiental de plans, programes i projectes
          Hidrologia superficial i subterrània
          Geologia
          Processos geològics externs
          Geologia ambiental
          Energies renovables i no renovables

Actualment hi ha la possibilitat de cursar el doble grau de Ciències Ambientals i Geologia.

A més, moltes altres titulacions han incorporat matèries d'àmbit geològic als seus plans d'estudi, per això hi ha professorat del departament que també participa en altres titulacions de grau:

-Grau de Nanociència i Nanotecnologia, el departament participa a tres assignatures:
          Laboratori de microscòpia i tècniques de caracterització de materials
          Síntesi i estructura de materials cristal·lins
          Cristal·lografia avançada i tècniques de difracció per a nanomaterials

-Grau de Química, el departament participa a dues assignatures:
          Fonaments de geoquímica
          Caracterització de materials

-Grau de Física i Matemàtiques, amb participació en una assignatura:
          Temes de ciència actuals

-Grau de Biologia Ambiental, amb participació en una assignatura:
          Medi físic

-Grau d'Educació Social, amb participació en una assignatura:
          Societat, ciència i cultura


CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Geologia
Facultat de Ciències
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Cs, 08193 - Cerdanyola del Vallès, Espanya
(+34) 93 581 16 09

d.geologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona