El web de la UAB (www.uab.cat) té per objectiu difondre informació institucional de la Universitat, tant acadèmica com de recerca o administrativa.
Existeixen pàgines que estan vinculades, editades per qualsevol òrgan o unitat organitzativa de la Universitat i que recullen informació relativa a l’àmbit de competència d’aquesta unitat organitzativa (facultats, departaments, instituts de recerca...).
A més de la informació general, des de la pàgina principal cada col·lectiu pot accedir a la informació especialitzada que li correspon: estudiants de la UAB, futurs estudiants, professorat, administració i serveis, institucions i empreses.

Aplicacions informàtiques corporatives:La UAB disposa d’una sèrie d’aplicacions informàtiques corporatives:
-    Hominis: programa de gestió de recursos humans que permet la gestió dels expedients administratius i econòmics del personal de la UAB
-    Sigma: aplicació per a la gestió acadèmica de la UAB
-    CDS-Sigma: aplicació per a la gestió de la docència
-    Fènix/Ein@: aplicació per a la gestió de dades en l’àmbit de la investigació que es desenvolupa a la UAB
-    SUMMA: aplicació per a la gestió econòmica de la UAB
-    DATA: aplicació de la gestió del coneixement de les dades de la UAB
-    BADUS: aplicació per gestionar els rols d’accés de cada treballador en funció de la seva categoria professional
-    Geres: aplicació per a la gestió d’espais de la UAB
-    PDS/ATLAS: aplicació per a la gestió de la programació docent a la UAB
-    ENWES: aplicació per a l’avaluació de la qualitat de l’actuació docent a la UAB
-    CAMPUS VIRTUAL, per a la gestió de les assignatures i els alumnes matriculats
 

Intranet
Els col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, professorat i PAS), a partir del web poden accedir a una intranet pròpia per a cada col·lectiu. La Intranet és un element clau per a la comunicació interna de la Universitat, així com una eina pensada per facilitar el desenvolupament de la tasca professional. La perfilació dels continguts i l'accés directe a moltes aplicacions sense haver d'identificar-se de nou són alguns dels avantatges que ofereix. A la intranet trobareu la informació sobre les principals qüestions laborals (rebuts de nòmines, cursos de formació, permissos d’absència….), nombroses eines per ajudar-vos en el vostre dia a dia, les convocatòries de concursos de selecció i els acords dels òrgans de govern i informacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i l'àmbit de la recerca.

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona