Òrgans de govern


El Departament de Geologia de la Facultat de Ciències de la UAB és format per 32 professors, 6 investigadors i 7 membres del personal d’Administració i Serveis.

Dins la Facultat de Ciències, també s’estableix la Secció de Geologia com a òrgan de gestió de la docència i on s’hi integren, a part dels professors del departament, els docents d'altres departaments que imparteixen docència al grau de Geologia (Matemàtiques, Física etc.).

Tots els professors del Departament o els seus representants (en el cas d’estudiants i determinades categories de professors o investigadors) tenen veu i vot en el Consell de Departament. Entre altres funcions, aquest consell designa el Director del Departament. Tal i com recullen els nostres estatuts, també existeix una Comissió Executiva del Consell de Departament. Aquesta n’és una versió reduïda on hi són representats tot els col·lectius i es reuneix amb més freqüència que el consell per a resoldre afers de tràmit, de resolució urgent, etc.

A més, el Departament de Geologia també té representants en òrgans superiors de la Facultat de Ciències o la Universitat.

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona