Imatge Banner Laboratori Làmines Primes Geologia UAB

 

LABORATORI DE PREPARACIÓ DE LÀMINES PRIMES
DEPARTAMENT DE GEOLOGIA - FACULTAT DE CIÈNCIES
Tasques - Maquinaria

RESPONSABLE CIENTÍFIC: Dr. David Gómez Gras
RESPONSABLE TÈCNIC: Luis Gordón Arcos
TÈCNICS ESPECIALISTES: Marc Puigcerver Hieronimi i Pepi Murillo Sánchez
HORARI: De 9 a 17 hores de dilluns a divendres
Campus de la UAB - Edifici Cs
08193 Bellaterra ( Cerdanyola del Vallès )
Telèfon: 93 581 19 91
E-mail: laboratori.lamines.primes@uab.catTASQUES:
 

Realització de tot tipus de Làmines Primes pel seu estudi òptic:

 • Provetes metal·logràfiques amb diàmetre de 25mm, per a l'estudi òptic de tot tipus de materials opacs al microscopi de llum reflectida.
 • Tall de roca i materials artificials (formigons, ceràmiques, etc.) amb serres de disc de diamant.
 • Realització de polit metal·logràfic sobre làmines primes i provetes per a l'estudi amb el microscopi electrònic.
 • Tincions de carbonats i feldspats.
 • Realització de làmines gruixudes polides per totes dues bandes per a l'estudi d'inclusions fluides.
 • Disgregació mecànica de mostres amb trituradora de mandíbules.
 • Molturació amb molí d'anelles.
 • Tamisats.
 • Envernissats de roques.
 • Inclusió de mostres poc consolidades en resina epòxida. Coloració de la resina per porositat i fluorescència amb Epodye groc.
 • Desbast i poliment de materials amb diferents abrasius.
 • Preparació de mostres per a catodoluminescència.RELACIÓ D'APARELLS


Inclusions en resina:

 • Equip d'impregnació al buit STRUERS model Epovac.
 • Dessecadora de buit.

Serrat:

 • Dues serres d'alta velocitat amb discos diamantats de diàmetre 400mm.

Serrat i rectificat:
 • Màquina per a la preparació de seccions primes PETRO-THIN de BUEHLER.
 • Màquina per a la preparació de seccions primes DISCOPLAN-TS de STRUERS.
 • Màquina de tall de precisió ISOMET de BUEHLER.

Triturat:
 • Trituradora de mandíbules.
 • Trituradora de discos

Molturat:

 • Molí de disc oscil·lant amb cassola d'àgata i tungstè.
Polit:
 • Dues polidores metal·logràfiques PLANAPOL-V de STRUERS.
 • Dos braços PdM-FORCE de STRUERS.
 • Molí de disc DM 200
Separació de minerals:
 
 • Mesa de separació de minerals Holman - Wilfley

Estudis òptics:
 • Microscopi CARTON de llum transmesa.
 • Microscopi ZEISS de llum transmesa.
 • Microscopi NIKON de llum transmesa.
 • Microscopi LABORLUX 11 POL de llum tranmesa i reflectida.
 • Lupa binocular BAUSCH LOMB.

Altres:

 • Balança de precisió de 0,01 fins 4,200kg SARTORIUS.
 • Destil·ladora MILLIPORE.
 • Planxa per muntatge en calent.
 • Cubeta d’ultrasons METASON 200 de STRUERS.
 • Llum UV ( llum ultraviolada).
 • Dos forns ERAEUS.
 • Desbastadora amb dos plats a diferents velocitats METASERV.TARIFES:

 Contactar amb: Laboratori de Làmines Primes

 
EN_Tarifes_Lamines_Primes (pdf MB)

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona