Correu Electrònic


El servei de correu electrònic permet disposar d’una bústia electrònica per a cadascun dels membres de la comunitat universitària. Podeu fer la vostra petició del servei de correu electrònic per dues vies diferents:
1. A través de la intranet de la UAB: Eines de treball / Suport informàtic / Informàtica personal / Correu electrònic (cas que ja disposeu de NIU).
2. A través del web del Servei d’Informàtica - Apartat “Correu electrònic” (requadre de l’esquerra).
Ambdues vies us derivaran a l’aplicació BMC del Servei d’Informàtica, al qual accedireu amb el vostre NIU i la paraula de pas associada.
Per instal·lar i configurar la nova adreça de correu electrònic disposeu de vídeos, guies i instruccions en PDF. I, si encara teniu dubtes, us podeu adreçar al Centre d’Assistència i Suport (CAS) mitjançant l'adreça cas@uab.cato el telèfon 93 581 21 00.

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona