Cristal·lografia i Mineralogia


Unitat Cristal·lografia i Mineralogia UAB

La cristal·lografia estudia la matèria cristal·lina, les formes, les estructures i les propietats dels cristalls, incloent dels minerals, ceràmiques, productes metal·lúrgics i químics en general. La mineralogia estudia les propietats físiques i químiques dels minerals (composició, estructura etc.) i els processos formadors de jaciments minerals.

A la Unitat de Cristal·lografia i Mineralogia estudiem diversos tipus de compostos moleculars, i caracteritzem diversos materials d'interès tecnològic, en relació amb la ciència de materials. També estudiem l'origen, composició i migració de fluids hidrotermals, i del seu paper com a generadors de concentracions metàl·liques.

Els docents que composen la Unitat de Cristal·lografia i Mineralogia són:

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona