Comissió executiva


 • Director del Departament:

           Antoni Teixell Cacharo

 • Secretari del Departament:

           David Gómez Gras

 • Coordinador del Departament:

           Albert Griera Artigas

 • Cap de la Unitat de Cristal·lografia:

           Mercè Corbella Cordomí

 • Cap de la Unitat d'Estratigrafia:

           Oriol Oms Llobet

 • Cap de la Unitat de Geodinàmica Externa i d'Hidrologia:

           Mario Zarroca Hernández

 • Cap de la Unitat de Geotectònica:

           Albert Griera Artigas

 • Cap de la Unitat de Paleontologia:

           Enric Vicens Batet

 • Cap de la Unitat de Petrologia:

           Joan Reche Estrada

 • Representant dels investigadors en formació:

           Norbert Caldera Grau

 • Representant del personal administratiu i de serveis, PAS:

           Isabel Mercader Botella
 

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona