Estratigrafia


Unitat Estratigrafia UAB

L’estratigrafia estudia les roques que provenen de sediments, la seva evolució, edat, interès com a recurs geològic (petroli, carbó, etc.). Dins l’estratigrafia, la sedimentologia estudia els ambients de formació de les roques sedimentàries.

A la Unitat d’Estratigrafia estudiem les successions de roques sedimentàries (ambient de formació, edat, etc.) sovint en relació amb la geologia del petroli, la paleontologia o l’arqueologia. El nostre àmbit de treball abraça diferents ambients sedimentaris (des de marins profunds a subaeris) i indrets de treball diversos (Pirineus, Càucas, Serralada Bètica, etc.).

Els docents que composen la Unitat d’Estratigrafia són:

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona