Petrologia i Geoquímica


Unitat de Petrologia i Geoquímica UAB
  1. La petrologia estudia les roques, incloent-ne l'origen, la formació i l’evolució a través del temps. La geoquímica estudia l’abundància i la distribució dels elements químics i del seus isòtops a la Terra i dels materials que la formen per a comprendre l’evolució de diversos fenòmens geològics.

A la Unitat de Petrologia es treballa en la modelització d'equilibris de fase i de dades geoquímiques en roques ígnies i metamòrfiques. En el camp de les roques sedimentàries la recerca se centra en estudis de procedència i diagènesi.

Els docents que composen la Unitat de Petrologia són:

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona