Què és el NIU?


El número d’identificació universitària (NIU) és un codi d’usuari assignat a cada persona que forma part de la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnat).
Amb el NIU i la paraula de pas associada podem accedir:
       - A la Intranet
       - Al Campus Virtual
       - Al servei de correu electrònic
       - A les aplicacions informàtiques de gestió
El NIU es genera en el moment en que la persona contractada de nou és donada d’alta a l’Àrea de Personal Acadèmic i a la Seguretat Social. En el cas en que hagi hagut una vinculació anterior amb la UAB (com a estudiant o personal contractat) es recupera el NIU ja assignat.
Per coneixer aquest identificador cal adreçar-se a  tarjeta.pa@uab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona