Paleontologia


Unitat Paleontologia UAB

La paleontologia estudia el registre fòssil (la manifestació de la vida en el passat): morfologia, estructura i llur variació (taxonomia, evolució), repartiment en el temps (biostratigrafia) i l'espai (Paleoecologia, Paleobiogeografia), i llur aplicació al reconeixement dels canvis globals, anàlisi de conques, elaboració de mapes i exploració de recursos geològics.

La Unitat de Paleontologia treballa en tots els aspectes mencionats, basant-se principalment en l’estudi dels fòssils de microorganismes i invertebrats marins del Mesozoic i Cenozoic inferior d’Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica.

Els docents que composen la Unitat de Paleontologia són:

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona