Geodinàmica Externa i Hidrogeologia


Unitat Geodinàmica Externa i Hidrogeologia UAB

La geodinàmica externa estudia les modificacions i l’evolució que experimenten el relleu, les roques, els sediments i l’estructura superficial terrestre, causats pels agents geològics externs (aigua, vent, glaç, etc.). La hidrogeologia estudia la interacció entre el medi geològic, les aigües subterrànies (composició, reserves cabals, etc.) i les aigües superficials.

A la Unitat de Geodinàmica Externa estudiem l’avaluació de riscos geològics i la determinació de paràmetres geotècnics i prospecció geofísica. En el camp de la hidrogeologia estudiem la qualitat (contaminants, etc.), modelització i gestió de l’aigua.

Els docents que composen la Unitat de Geodinàmica Externa són:

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona