Fes matemàtiques Les matemàtiques són una cosa i a la vegada moltes coses. En primer lloc, les matemàtiques constitueixen el llenguatge bàsic de la ciència i la tecnologia, un llenguatge universalment vàlid i sempre vigent sense el qual no seria possible cap dels avenços de la societat moderna. Això és particularment cert en el moment actual, quan assistim a una veritable explosió en l'aplicació de models matemàtics a nombrosos camps de la ciència, la tecnologia, les humanitats, etc. El paper de les matemàtiques en la societat de la comunicació i la informació, no cal dir-ho, és essencial. La importància del tractament de dades, l'estadística, en pràcticament tots els camps científics és evident. Però la matemàtica també és recerca, recerca que pot ser interdisciplinària i motivada per les aplicacions, o bé motivada per la matemàtica mateixa. Com a activitat intel.lectual, la recerca en matemàtiques és també creació, descobriment, exploració, i pot esdevenir passió. És un fet comprovat, i ha esdevingut ja un estereotip, que l'exercici de l'activitat matemàtica estimula i potencia qualitats intel.lectuals com ara la capacitat d'anàlisi, d'abstracció, d'assimilació i, en definitiva, de penetrar en l'estructura profunda de les coses i els problemes.
Fes Matemàtiques!
... a la UAB
 El Llibre 
El llibre està organitzat en 5 capítols. En el primer, entre d'altres coses, trobareu la presentació i els objectius. En el segon hi ha un petit recull de diverses aplicacions de les matemàtiques. En el tercer trobareu un llistat de problemes de deu especialitats matemàtiques que han estat preparats per professors del departament. El quart és un recull d'entreteniments matemàtics. Finalment, acabem amb un petit viatge per la història de les matemàtiques a partir de la biografia d'alguns matemàtics importants.

Enllaços relacionats

Sobre la portada (pdf: 0.3 MB)
Democràcia: dels vots als escons (pdf: 0.2 MB)
El número Pi: Diferents algorismes de càlcul (pdf: 0.3 MB)
La recta de mínims quadrats. Marques d'atletisme (pdf: 0.2 MB)
Dependència entre dos fets. (pdf: 0.2 MB)
La geometria de les perspectives. La raó doble (pdf: 0.2 MB)
Detecció de malalties. Fórmula de Bayes (pdf: 0.1 MB)
Programació lineal i dietes (pdf: 0.1 MB)
Probabilitats geomètriques. Geometria integral (pdf: 0.3 MB)
Solució d'equacions polinomials. Crèdits bancaris (pdf: 0.2 MB)
Les matemàtiques i les imatges (pdf: 0.2 MB)
Jocs i estratègies guanyadores (pdf: 0.1 MB)
El cub de Rubik i la teoria de grups (pdf: 0.2 MB)
Travesses i transmissió d'informació (pdf: 0.1 MB)
El teorema de Pitàgores (pdf: 0.2 MB)
Codis secrets (pdf: 0.1 MB)
La característica d'Euler. La fórmula de Pick (pdf: 0.1 MB)
La llei de Titius-Bode (pdf: 0.2 MB)
Les lleis de Mendel (pdf: 0.2 MB)
Iteració d'aplicacions. Caos (pdf: 0.7 MB)
Models de Poblacions (pdf: 0.2 MB)
Matemàtiques i música (pdf: 0.3 MB)
Matemàtiques i finances: el descobriment d'un nou món (pdf: 0.2 MB)
Humor matemàtic (pdf: 0.1 MB)
Recull de problemes de Geometria (pdf: 0.1 MB)
Recull de problemes d'Anàlisi (pdf: 0.2 MB)
Recull de problemes d'Optimització (pdf: 0.3 MB)
Recull de problemes de Probabilitats (pdf: 0.1 MB)
Recull de problemes d'Experimentació numèrica (pdf: 0.2 MB)
Recull de problemes d'Àlgebra (pdf: 0.1 MB)
Recull de problemes de Modelització matemàtica (pdf: 0.2 MB)
Recull de problemes de Topologia (pdf: 0.3 MB)
Recull de problemes d'Aritmètica (pdf: 0.1 MB)
Recull de problemes d'Estadística (pdf: 0.1 MB)
Passatemps matemàtics (pdf: 0.3 MB)
Demostracions errònies (pdf: 0.2 MB)
Lògica (pdf: 0.2 MB)
Màgia matemàtica (pdf: 0.2 MB)
Paraules i nombres (pdf: 0.2 MB)
Història (pdf: 0.7 MB)
Citacions de matemàtics i sobre matemàtiques (pdf: 0.1 MB)
MATUAB Divulga Subscriu-te, i rebràs informació sobre les activitats organitzades pel departament

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona