Programa Argó


Argó és el nom del Programa de transició entre la secundària i la universitat que l'Autònoma va endegar el curs 2003-2004. El nom del Programa s’inspira en la llegenda dels argonautes i més en concret en el nom del vaixell que els va portar als confins del món.

Aquest programa ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, també ofereix actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d'estudis, projectes, recerques que es fan a l'Autònoma.

La participació del departament en aquest programa es concentra en dos punts: El Treball de Rercerca i les Pràctiques d'Empresa.

Treballs de recerca

A Catalunya, els estudiants de segon curs de batxillerat han d'investigar sobre un tema i presentar-ne els resultats. Aquest treball de recerca representa un 10% de la nota global de batxillerat. Els objectius del treball són, principalment, iniciar-los en les tasques de recerca, desenvolupar capacitats que poden ser útils per continuar la seva formació, expressar-se per escrit i oralment de manera correcta, emprant vocabulari adequat i també orientar els estudis posteriors.

El professorat del departament proporciona assessorament per a fer aquest treball dels temes propossats.

Pràctiques d'Empresa (Estades de batxillerat)

“L’Estada a l’Empresa” és una optativa de batxillerat reglamentada pel Decret 182/2002, 25 de juny (DOGC, núm. 3674 de 10//2002) que té com a objectiu donar a conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu, bàsicament per prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i laborals, adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.

El departament participa presentant algun projecte de manera que l'estudiant compta amb una orientació més contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.

Enllaços relacionats

Programa Argó
MATUAB Divulga Subscriu-te, i rebràs informació sobre les activitats organitzades pel departament

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona