Presentació i objectius

El Programa Argó, de transició entre la secundària i la universitat, va ser endegat el curs 2003-2004. El nom s’inspira en la llegenda dels argonautes i més en concret en el nom del vaixell que els va portar als confins del món.

Aquest programa ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, també ofereix actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d’estudis, projectes i recerques que es fan a la UAB.

L’etapa de transició comença als centres de secundària quan els i les estudiants trien una determinada branca del batxillerat i comencen a cercar i rebre informació sobre les diferents estudis universitaris i acaba quan han cursat el seu primer curs a la Universitat.
És una etapa plena de dubtes i de decisions, en què s’han d’enfrontar al desconeixement de les pròpies motivacions i capacitats i necessiten informació, orientació i suport.
Quan finalment arriben a la Universitat necessiten un bon acolliment i un tracte facilitador per part de la institució universitària.
 

El Programa Argó té els següents objectius:

1. Estrènyer i enfortir els vincles de la UAB amb l’ensenyament secundari, apropant l’Autònoma a la secundària i la secundària a l’Autònoma, és a dir ampliant el coneixement mutu entre ambdues etapes educatives.

2. Facilitar a l'alumnat de batxillerat i de cicles formatius la transició i l’acollida a la Universitat.

3. Oferir al professorat de secundària la possibilitat d’actualitzar coneixements i conèixer centres d’estudis, projectes i recerques que es fan a l’Autònoma.