Presentació i objectius

Presentació i objectius

El Programa Argó de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB és un Programa de transició secundària-universitat. Aquest programa, que es desenvolupa des del curs 2003-2004, té com a objectiu facilitar la transició entre l'educació secundària i la universitat a través de múltiples activitats que afavoreixen l'orientació acadèmica de l’alumnat de secundària (tallers, assessoraments, recerques per aprendre, estades i cursos d'estiu) i l'acostament i col·laboració entre docents de diferents nivells educatius. El programa Argó implica directament els estudiants dels darrers cursos de l'ESO i del Batxillerat, el professorat d'Educació Secundària i els docents dels departaments universitari. El Programa té una voluntat clara de transferència de coneixements als estudiants de secundària i batxillerat i professorat dels centres educatius.

Els 3 objectius del Programa Argó són:

1- Reforçar els vincles amb la secundària, tant des de la perspectiva dels estudiants i de les seves famílies, com del professorat

2- Facilitar el pas dels estudiants entre la secundària i la universitat

3- Contribuir a l’actualització de coneixements del professorat de secundària