En un mapa imaginari de la ciència, les matemàtiques podrien ser una illa, situada en una posició més o menys central, de la qual surten ponts, o altres vies de comunicació, que les connecten amb les altres ciències. Un cop establertes, aquestes vies permeten que la ciència en qüestió es beneficiï de la potència deductiva de les matemàtiques. Això és cert en la mesura en què es compleixin les hipòtesis que s’hagin adoptat en pasar del món real al món ideal de les matemàtiques. En qualsevol cas, però, abans d’utilitzar aquestes vies cal construir-les. Això és precisament el que fa la modelització matemàtica.  

L'exposició "Modelització matemàtica" vol ser una mostra representativa (no pas exhaustiva!) de la diversitat d’àrees de la ciència que poden ser modelades matemàticament, i també de les diverses àrees de la matemàtica que intervenen en aquests models.  

Arran de l'exposició que es va fer a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de la UAB els mesos de febrer i març de 2011, es va muntar l'exposició virtual permanent:

Enllaç a l'exposició

MATUAB Divulga Subscriu-te, i rebràs informació sobre les activitats organitzades pel departament

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona