Fes matemàtiques Les matemàtiques són una cosa i a la vegada moltes coses. En primer lloc, les matemàtiques constitueixen el llenguatge bàsic de la ciència i la tecnologia, un llenguatge universalment vàlid i sempre vigent sense el qual no seria possible cap dels avenços de la societat moderna. Això és particularment cert en el moment actual, quan assistim a una veritable explosió en l'aplicació de models matemàtics a nombrosos camps de la ciència, la tecnologia, les humanitats, etc. El paper de les matemàtiques en la societat de la comunicació i la informació, no cal dir-ho, és essencial. La importància del tractament de dades, l'estadística, en pràcticament tots els camps científics és evident. Però la matemàtica també és recerca, recerca que pot ser interdisciplinària i motivada per les aplicacions, o bé motivada per la matemàtica mateixa. Com a activitat intel.lectual, la recerca en matemàtiques és també creació, descobriment, exploració, i pot esdevenir passió. És un fet comprovat, i ha esdevingut ja un estereotip, que l'exercici de l'activitat matemàtica estimula i potencia qualitats intel.lectuals com ara la capacitat d'anàlisi, d'abstracció, d'assimilació i, en definitiva, de penetrar en l'estructura profunda de les coses i els problemes.
 Fes Matemàtiques! 
... a la UAB
El Llibre

En el mercat laboral, la demanda de matemàtics i estadístics és important i es preveu que en un futur immediat encara ho serà més, especialment en els sectors empresarials, industrials i tecnològics. Per tal d'animar als alumnes de batxillerat a plantejar el seu futur professional en aquesta direcció, el Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona ha preparat el llibre Fes Matemàtiques!. Aquest llibre pretén:

  • Ser una mostra de les múltiples aplicacions de les matemàtiques; veureu que cobrim un ampli espectre que va de la música a les travesses, passant per aportacions als camps de la genètica, el tractament d'imatges, la codificació, les finances, l'astronomia, etc.
  • Plantejar problemes, catalogats segons el seu grau de dificultat, de deu especialitats matemàtiques diferents, com per exemple la topologia, l'aritmètica, l'optimització, l'experimentació numèrica, o l'estadística.
  • Mostrar un recull d'entreteniments matemàtics.
  • Fer un petit viatge per la història de les matemàtiques, basant-nos en la biografia d'alguns matemàtics importants, i en un recull de citacions sobre ciència en general, i matemàtiques en particular.

Enllaços relacionats

Grau de Matemàtiques
Grau d'Estadística Aplicada
MATUAB Divulga Subscriu-te, i rebràs informació sobre les activitats organitzades pel departament

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona