Grau en Matemàtiques

La matemàtica és el llenguatge de la raó per entendre el món. Vine i aprèn matemàtiques a la UAB

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 60
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 12,268
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català (80%), castellà (10%) i anglès (10%).
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.

Parlem de Matemàtiques

T’interessa la ciència, t’agrada raonar, explicar i entendre les eines que hi ha darrera del gran desenvolupament del nostre món tecnològic: les matemàtiques són aquí per a tu.

El grau en Matemàtiques de la UAB et proporciona una sòlida formació en les seves diferents branques, des de les més aplicades fins a les més fonamentals. Per això aquest grau es gestiona des d’un departament de recerca actiu i reconegut internacionalment que reuneix més de vuitanta investigadors.

Avui dia nombroses disciplines es fonamenten en les matemàtiques: economia, informàtica, finances, nanotecnologia, etc. Aquest grau et prepara per trobar el teu lloc en l’àmbit laboral. A l’hora de triar el teu futur, el grau en Matemàtiques de la UAB t’ofereix quatre especialitats: Matemàtica Fonamental, Enginyeria Matemàtica, Estadística i Economatemàtica. A més, pots fer pràctiques en empreses i estades en altres universitats a través de programes d’intercanvi tant europeus (Erasmus) com propis de la UAB (intercanvis amb universitats de Califòrnia).

Sortides professionals

Actualment, els titulats en ciències primàries són molt valorats, en l'àmbit de les noves tecnologies, per la seva capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de rigor, que els permet adaptar-se amb facilitat a realitats en constant transformació. Els models i les eines matemàtiques són avui fonamentals en els sectors industrial, financer i empresarial, que necessiten experts per al seu desenvolupament.

Els matemàtics són imprescindibles en empreses de diversos àmbits:

 • Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc).
 • Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Empreses i instituts d’estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, big data, etc.).
 • Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D).

Els graduats en Matemàtiques també poden orientar-se professionalment cap a l'ensenyament de les matemàtiques en els diferents nivells educatius; una altra via és l'ampliació dels estudis a través de diferents màsters encaminats a millorar la preparació professional o bé per iniciar-se en la recerca bàsica i aplicada.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Empreses i/o institucions amb conveni: Centre de Visió per Computador, Grupo AIA, Moreda Riviere Trefilerias, Banc de Sabadell, Salvetti & Llombart, IES Sant Quirze del Vallès, Institut de Geomàtica, AGINCOURT, ONGEST gestiones y servicios.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Matemàtiques Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació