Presentació

Parlem de Matemàtiques

El grau en Matemàtiques de la UAB té per objectiu principal que l'estudiant adquireixi una base científica sòlida sobre les diferents branques de les matemàtiques i aprengui a aplicar els coneixements i la capacitat d'anàlisi i d'abstracció a la resolució de problemes reals i a la cerca de solucions, tant en un context acadèmic com professional.

Aquest grau també té la finalitat de capacitar els estudiants per transmetre coneixements, resultats i idees matemàtiques i per aplicar les competències adquirides en estudis especialitzats d'altres disciplines científiques o tecnològiques, com ara l'economia, la física, la informàtica i la nanotecnologia.

El grau en Matemàtiques està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari d'Estadística, un itinerari d'Enginyeria Matemàtica, un itinerari d'Economatemàtica i un altre de Matemàtica Fonamental. 

Els titulats d'aquest grau adquireixen una sèrie de competències que els capaciten per desenvolupar la seva professió amb eficàcia o per continuar estudis especialitzats. Cal destacar que els sectors industrials, financers i empresarials desenvolupen models i eines matemàtiques i necessiten experts per fer-ne la implementació.

Amb una taxa d'inserció laboral dels graduats universitaris en Matemàtiques del 95% i un grau de satisfacció dels estudis del 90%, el Departament de Matemàtiques de la UAB és un dels de més prestigi de tota Espanya. Amb publicacions en les revistes científiques internacionals de major impacte en l'àmbit matemàtic, compta amb un servei de consultoria matemàtica per a l'empresa, i amb la participació de professors que desenvolupen la seva recerca en el prestigiós Centre de Recerca Matemàtica (CRM). La UAB participa també en la Graduate School of Mathematics, de creació recent. La UAB ofereix la possibilitat d'estudiar conjuntament Matemàtiques i Física, titulació amb una de les notes de tall més alta d'Espanya.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Tendència a enfocar les coses des d'un punt de vista general i a aplicar la lògica.
  • Interès en les matemàtiques i la física.
  • Curiositat per la ciència en general.
  • Certa destresa a l'hora de calular i raonar.
  • Tenacitat, capacitat de treball i capacitat de considerar com un repte la resolució de problemes.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquesta matèria a les PAU.

Sortides professionals

Actualment, els titulats en ciències primàries són molt valorats, en l'àmbit de les noves tecnologies, per la seva capacitat d'anàlisi, d'abstracció i de rigor, que els permet adaptar-se amb facilitat a realitats en constant transformació. Els models i les eines matemàtiques són avui fonamentals en els sectors industrial, financer i empresarial, que necessiten experts per al seu desenvolupament.

Els matemàtics són imprescindibles en empreses de diversos àmbits:

  • Institucions financeres i d'assegurances (valoració de derivats, cobertura de risc).
  • Gabinets d'assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
  • Empreses i instituts d’estadística (control de qualitat, anàlisi exploratòria de dades, big data, etc.).
  • Empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D).

Els graduats en Matemàtiques també poden orientar-se professionalment cap a l'ensenyament de les matemàtiques en els diferents nivells educatius; una altra via és l'ampliació dels estudis a través de diferents màsters encaminats a millorar la preparació professional o bé per iniciar-se en la recerca bàsica i aplicada.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

HORARIS 

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21003
70 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (80%), castellà (10%) i anglès (10%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Beques específiques: Beques Pere Menal. Cada curs acadèmic s'atorga aquesta beca a l'estudiant de primer amb el millor expedient de batxillerat i PAU. Es pot renovar els cursos següents (amb condicions). La beca cobreix la matrícula i inclou una quantitat en metàl·lic en concepte de compra de llibres.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Temps complet.
Títol que s'obté: graduat/da en Matemàtiques
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del grau http://mat.uab.cat/gmat