Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
11,224
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
 
---
 5,000

Codi de preinscripció

21003

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Tendència a enfocar les coses des d'un punt de vista general i a aplicar la lògica.
 • Interès en les matemàtiques i la física.
 • Curiositat per la ciència en general.
 • Certa destresa a l'hora de calular i raonar.
 • Tenacitat, capacitat de treball i capacitat de considerar com un repte la resolució de problemes.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquesta matèria a les PAU.

Formació complementària

Cursos propedèutics, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:
 • Física per a científics
 • Química per a científics
 • Matemàtiques per a físics i matemàtics