Accés Grau en Matemàtiques

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
12,268
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències CAT-Concordant 5,625 / CAT-No concordant 5,180
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 6,030
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21003

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Tendència a enfocar les coses des d'un punt de vista general i a aplicar la lògica.
 • Interès en les matemàtiques i la física.
 • Curiositat per la ciència en general.
 • Certa destresa a l'hora de calular i raonar.
 • Tenacitat, capacitat de treball i capacitat de considerar com un repte la resolució de problemes.

Es considera necessari que l'estudiant hagi cursat matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i s'hagi examinat d'aquesta matèria a les PAU.

Formació complementària

Cursos preparatoris, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:

 • Física per a les ciències (nivell bàsic) (15h)
 • Física per a les ciències (nivell consolidació) (15h)
 • Química per a les ciències (15h)
 • Matemàtiques per a les ciències (20h)

Més informació

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).