Pla d'estudis Grau en Matemàtiques

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació tenen a la seva disposició una plataforma virtual:

  • el Campus Virtual de la UAB

Aquesta plataforma permet la interacció de l'estudiant amb els materials de l'assignatura, el lliurament d'activitats digitals i la interacció amb l'equip docent.

Equipaments