Guies docents de les assignatures

La informaciˇ que apareix actualment sobre les guies Ús la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parŔntesi i que corresponen a assignatures no programades o bÚ amb la guia docent pendent d’actualitzaciˇ. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dip˛sit Digital de Documents.

La informaciˇ sobre les llengŘes emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100088 - └lgebra lineal  CAT ESP ENG

100091 - Eines informÓtiques per a les matemÓtiques  CAT ESP ENG

100090 - FÝsica  CAT ESP ENG

100087 - Funcions de variable real  CAT ESP ENG

100092 - Temes de CiŔncia Actual  CAT ESP ENG

100089 - Fonaments de les matemÓtiques  CAT ESP ENG

2n curs

100099 - Taller de modelitzaciˇ  CAT ESP ENG

100094 - AnÓlisi matemÓtica  CAT ESP ENG

100093 - CÓlcul en diverses variables i optimitzaciˇ  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100096 - Estructures algebrÓiques  CAT ESP ENG

100095 - Geometria lineal  CAT ESP ENG

100097 - MŔtodes numŔrics  CAT ESP ENG

100098 - Seminari de matemÓtica discreta  CAT ESP ENG

3r curs

100103 - AnÓlisi complexa i de Fourier  CAT ESP ENG

100100 - Equacions diferencials i modelitzaciˇ I  CAT ESP ENG

100101 - Equacions diferencials i modelitzaciˇ II  CAT ESP ENG

100105 - EstadÝstica  CAT ESP ENG

100107 - Geometria diferencial  CAT ESP ENG

100104 - Probabilitat i modelitzaciˇ estocÓstica  CAT ESP ENG

100102 - Teoria de Galois  CAT ESP ENG

100106 - Topologia  CAT ESP ENG

4t curs

100108 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100112 - └lgebra commutativa  CAT ESP ENG

100111 - AnÓlisi harm˛nica  CAT ESP ENG

100122 - AnÓlisi multivariant  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100110 - AnÓlisi real i funcional  CAT ESP ENG

100113 - AritmŔtica  CAT ESP ENG

100120 - CÓlcul numŔric  CAT ESP ENG

100130 - Disseny d'experiments  CAT(2018-19)

100119 - Equacions en derivades parcials  CAT ESP ENG

100115 - Geometria Riemanniana  CAT ESP ENG

100128 - InferŔncia estadÝstica  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100121 - Integraciˇ numŔrica d'equacions en derivades parcials  CAT ESP ENG

100125 - Investigaciˇ operativa  CAT(2018-19)

100117 - Models lineals  CAT ESP ENG

100123 - Mostreig estadÝstic  CAT(2018-19)

100109 - PrÓctiques en empreses  CAT(2018-19) ENG(2018-19)

100116 - Processos estocÓstics  CAT ESP ENG

100126 - Programaciˇ avanšada  CAT ESP ENG

100124 - SŔries temporals  CAT ESP ENG

100118 - Sistemes dinÓmics  CAT ESP ENG

100127 - TendŔncies actuals de les matemÓtiques  CAT ESP ENG

100114 - Topologia de varietats  CAT ESP ENG