Fes matemàtiques Les matemàtiques són una cosa i a la vegada moltes coses. En primer lloc, les matemàtiques constitueixen el llenguatge bàsic de la ciència i la tecnologia, un llenguatge universalment vàlid i sempre vigent sense el qual no seria possible cap dels avenços de la societat moderna. Això és particularment cert en el moment actual, quan assistim a una veritable explosió en l'aplicació de models matemàtics a nombrosos camps de la ciència, la tecnologia, les humanitats, etc. El paper de les matemàtiques en la societat de la comunicació i la informació, no cal dir-ho, és essencial. La importància del tractament de dades, l'estadística, en pràcticament tots els camps científics és evident. Però la matemàtica també és recerca, recerca que pot ser interdisciplinària i motivada per les aplicacions, o bé motivada per la matemàtica mateixa. Com a activitat intel.lectual, la recerca en matemàtiques és també creació, descobriment, exploració, i pot esdevenir passió. És un fet comprovat, i ha esdevingut ja un estereotip, que l'exercici de l'activitat matemàtica estimula i potencia qualitats intel.lectuals com ara la capacitat d'anàlisi, d'abstracció, d'assimilació i, en definitiva, de penetrar en l'estructura profunda de les coses i els problemes.
Fes Matemàtiques!
 ... a la UAB 
El Llibre

A tots aquells estudiants que s'engresquin amb les matemàtiques i/o l'estadística, la Universitat Autònoma de Barcelona els ofereix un marc idoni. A la UAB, es poden obtenir, entre d'altres, les titulacions de:

  • Graduat en Matemàtiques. Aquest grau té com a objectiu principal crear titulats amb una sòlida "formació" matemàtica. Durant el primer cicle es persegueix una formació de matemàtic generalista. Durant el segon cicle, mentre es continua insistint en la dita "formació", es pretén que l'alumne pugui anar pensant en el seu futur laboral i, si així ho desitja, complementar la seva formació amb altres matèries. S'imparteixen uns crèdits de tipus pràctic, que corresponen a classes de problemes, pràctiques al laboratori informàtic i pràctiques d'aula, en què els estudiants treballen en grups reduïts amb l'assistència d'un professor.
  • Graduat en Estadística Aplicada. Aquest grau és una carrera de tres anys que forma experts de grau mitjà en anàlisi de dades, en les especialitats d'Estadística general, Estadística aplicada a la indústria (Control de qualitat), Estadística aplicada a l'anàlisi de la realitat econòmica, Estadística aplicada a les ciències de la salut, etc.

A més, el Departament de Matemàtiques de la UAB té una excel.lent oferta en Tercer Cicle (Mestratges d'especialització, Doctorat, etc) que conecta amb àmbits específics del mercat laboral.

 

 

Enllaços relacionats

Grau de Matemàtiques
Grau d'Estadística Aplicada
MATUAB Divulga Subscriu-te, i rebràs informació sobre les activitats organitzades pel departament

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 04
FAX +34 93 581 27 90

d.matematiques@uab.cat
web

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona