Einstein


Doctorat en Matemàtiques de la UAB

Aquest  Programa de doctorat permet formar investigadors en Matemàtica fonamental, Matemàtica aplicada o Estadística, capaços de desenvolupar  una recerca de qualitat que els porti a integrar-se en nous grups de manera autònoma, i fins i tot crear grups de recerca nous.

El component fonamental de la formació doctoral és l’avenç del coneixement científic a través de la recerca original. Avui es vol que els doctors liderin el transvasament des del coneixement bàsic fins al benestar de la societat.

El nostre objectiu és assolir el reconeixement professional i prestigi social dels nostres doctorands, en base a altes cotes de qualitat, internacionalització, innovació i mobilitat.

Les gestions acadèmiques del Programa de Doctorat (accés, seguiment, dipòsit,...) s'han d'adreçar a la Comissió de Tercer Cicle del Departament, el contacte és coord.doctorat.matematiques@uab.cat

A l'enllaç següent hi ha informació completa en l'àmbit administratiu d'aquest programa de doctorat (RD99/2011):

Web d'informació acadèmica del doctorat en Matemàtiques UAB

Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona