TRIBUNAL TESIS

Volem destacar algunes consideracions a tenir en compte. Especial menció mereix la composició del Tribunal doncs hi ha normativa UAB i normativa específica del Departament de Matemàtiques.

Quina és la composició del tribunal?

En la proposta del tribunal de tesi, com a màxim, un dels tres membres titulars pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.

Pel que fa als dos o tres membres suplents, només un pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.

Situació Acadèmica del membre de tribunal.

És molt important que al full de la proposta de tribunal s'indiqui la situació acadèmica dels membres segons les estipulades al mateix formulari. En cas contrari, es demanarà el seu CV i això farà retardar l'aprovació i nomenament del tribunal per part de l'Escola de Doctorat i, per tant, allargaria el temps d'aprovació del dipòsit, retardant la data de defensa de la tesi.

Membres suplents.

Si el dia de la defensa de la tesi un dels membres titulars del tribunal no hi pot assistir, podrà actuar un dels suplents, tenint en compte que màxim un dels tres membres en la composició final del tribunal pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat.

Normativa Departament de Matemàtiques.

La normativa UAB de la composició del Tribunal de defensa de la tesi es complementa amb el requisit acordat per la Comissió de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques on, com a mínim, el President o Secretari del Tribunal ha de ser un membre del Programa de Doctorat en Matemàtiques UAB.
 

Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona