Com em puc matricular al Doctorat en Matemàtiques de la UAB (RD 99/2011)?

La matrícula és el següent pas a la sol·licitud d'accés al Doctorat i el que realment confirmarà que ets estudiant del nostre Programa de Doctorat en Matemàtiques.

Si encara no has sol·licitat l'admissió, consulta la informació prèviament a l'apartat d'Accés al Doctorat.

La primera matrícula al Doctorat és presencial, per a qualsevol tràmit a l'Escola de Doctorat has de demanar cita prèvia.

IMPORTANT! Des de que t'arriba el correu amb la resolució de la teva admissió al Doctorat, tens un mes natural per a formalitzar la matrícula. Passat aquest termini, la teva admissió perdrà la seva validesa.

Què hauràs de fer al Departament? La teva sol·licitud de matrícula (la trobaràs més avall) haurà d'estar signada pel director i tutor però també pel coordinador de Tercer Cicle. Hauràs de passar pel Departament per tal d'obtenir aquesta signatura, pensa en fer-ho amb 2 o 3 dies d'antel·lació a la teva cita prèvia per a la matrícula a l'Escola de Doctorat.

Què hauré de portar a l'Escola de Doctorat? La sol·licitud de matrícula degudament emplenada i signada i la documentació que vas aportar per l'accés però original i degudament legalitzada, més altra documentació requerida. Aquí trobaràs tota la informació que necessites per a que el procés sigui el correcte.

Per a la resta de cursos, la matrícula dels seguiments són online des de sia.uab.es i sempre dins d'un termini que s'informarà, fóra d'aquest, haurà de ser presencial i justificat.
Sol·licitud Matrícula Primer Seguiment Doctorat (word)
Taxes de doctorat curs 2015/2016 (català)
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona