Defenses de tesis

Divendres, 15 Juny 2018

11:00

"Exceptions to the principle of independence in Documentary letters of credit", d'Hamed Alavi

Defenses de tesis - Sala de Juntes - Facultat de Dret

12:00

"Behavioural finance in Islamic finance, a new approach", d'Abdulkader Kaakeh

Defenses de tesis - Seminari E2 - Departament d'Empresa

13:00

"Factores de riesgo de suicidio en primeros episodios psicóticos", de Manuel Canal Rivero

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Facultat de Lletres

Dilluns, 18 Juny, 2018

12:30

"Factores de riesgo en la conducta suicida en la adolescencia", de Francisco Villar Cabeza

Defenses de tesis - Sala d'Actes - Facultat de Lletres i Psicologia

Dimarts, 19 Juny, 2018

09:00

"El tipus de governança de la comunicació social a Amèrica del Sud, a les dècades del 2000 i 2010: el cas de Brasil", de Virginia Caetano Baumhardt

Defenses de tesis - Instituto de Filosofís e Ciências Humanas, prédio 43311 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus do Vale

Dimecres, 20 Juny, 2018

10:00

"Mechanisms of resistance to T-DM1 in HER2-positive breast cancer", de Junjie Zhang

Defenses de tesis - Auditori Edifici CELLEX/Campus Vall d'Hebron - Facultat de Medicina