Ja estic matriculat del meu primer seguiment, què més cal fer?

Segons el nou RD 99/2011, la teva admissió serà vàlida si formalitzes, en màxim 3 mesos des de la data d'admissió al Doctorat, la següent documentació:

- Pla de Recerca
- Codi de Bones Pràctiques
- Document de Compromís
- Document d'Activitats

Tots aquests tràmits s'han de realitzar al Departament de Matemàtiques, que és qui custòdia aquesta documentació.

Aquest tràmit es realitza només un cop al Doctorat i és al inici.


 Pla de Recerca 
Codi de Bones Pràctiques
Document de Compromís
Document d'Activitats
El Pla de Recerca ha de seguir l'estructura següent:

- Capçalera: Doctorat en Matemàtiques, títol projecte, director/s i el teu nom.
- Resum del Projecte.
- Objectius.
- Metodologia.
- Bibliografia.

Màxim 2 o 3 fulls.

Aquest document l'has de presentar junt amb la sol·licitud d'aprovació del Pla de Recerca (adjunt més avall) per a que la Comissió de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques procedeixi a la seva aprovació.

Aquest document també l'has d'incorporar al teu registre als Serveis d'Intranet (sia.uab.es/Pla de Recerca i Activitats del Doctorand) per tal de que el teu director i tutor ho revisi i doni el vist-i-plau. Adjuntem novament el tutorial a aquesta plana.

El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant la teva estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del Pla de recerca.


Sol·licitud aprovació Pla de Recerca (word)
Sol·licitud modificació Pla de Recerca (word)
Tutorial Serveis Intranet (català)
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona