Ja estic matriculat del meu primer seguiment, què més cal fer?

Segons el nou RD 99/2011, la teva admissió serà vàlida si formalitzes, en màxim 3 mesos des de la data d'admissió al Doctorat, la següent documentació:

- Pla de Recerca
- Codi de Bones Pràctiques
- Document de Compromís
- Document d'Activitats

Tots aquests tràmits s'han de realitzar al Departament de Matemàtiques, que és qui custòdia aquesta documentació.

Aquest tràmit es realitza només un cop al Doctorat i és al inici.


Pla de Recerca
Codi de Bones Pràctiques
Document de Compromís
 Document d'Activitats 

Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, has de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al teu desenvolupament acadèmic. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives

El document d'activitats és el teu registre individualitzat del control de les activitats de formació i hi pots accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB (Pla de Recerca i Activitats de Doctorands).

Al website del Doctorat en Matemàtiques trobaràs informació de les activitats i quines són les obligatòries.

Aquest "document" és un document viu, que cal que vagis emplenant al teu registre al llarg de tota la durada del Doctorat. Però des del Departament de Matemàtiques et demanem que parlis ara ja a l'inici amb el teu director/a o directors de quin tipus d'activitats preveieu realitzar i quan. Per això, ens has de retornar emplenat i signat l'excel adjuntat més avall (Planificació d'Activitats).

També annexat podràs consultar el tutorial dels Serveis d'Intranet.

 

Planificació d'Activitats (excel)
Tutorial Serveis Intranet (català)
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona