Ja estic matriculat del meu primer seguiment, què més cal fer?

Segons el nou RD 99/2011, la teva admissió serà vàlida si formalitzes, en màxim 3 mesos des de la data d'admissió al Doctorat, la següent documentació:

- Pla de Recerca
- Codi de Bones Pràctiques
- Document de Compromís
- Document d'Activitats

Tots aquests tràmits s'han de realitzar al Departament de Matemàtiques, que és qui custòdia aquesta documentació.

Aquest tràmit es realitza només un cop al Doctorat i és al inici.


Pla de Recerca
 Codi de Bones Pràctiques 
Document de Compromís
Document d'Activitats
El Codi de bones pràctiques és un conjunt de recomanacions i compromisos que han de servir de guia per als doctorands en la seva doble condició d’estudiants de tercer cicle i d’investigadors en formació.

La UAB és una Universitat compromesa amb l'objectiu d'assolir un alt nivell d'excel·lència en la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i aposta pel desenvolupament i l'establiment de metodologies d'aprenentatge adaptades a cada etapa dels seus ensenyaments.

L'Escola de Doctorat, com a part integrant de la UAB, subscriu i fa seu aquest compromís i el concreta en un codi de bones pràctiques, entès com un codi de valors i de principis que inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora són assumits per totes les persones que hi participen. Aquest codi de bones pràctiques ha de servir de guia per a la direcció i el seguiment de la formació del doctorand o doctoranda i de la seva tesi doctoral. Així mateix, cal tenir en compte que l'Escola de Doctorat té un reglament de règim intern que recull els drets i deures dels directors de tesi, els tutors i els doctorands.

Hauràs de signar aquest codi de bones pràctiques un cop hagis estat admès al doctorat i com a molt tard tres mesos després de l'admissió (descarrega al final d'aquest text el full de signatura)


Full Signatura Codi Bones Pràctiques
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona