Ja estic matriculat del meu primer seguiment, què més cal fer?

Segons el nou RD 99/2011, la teva admissió serà vàlida si formalitzes, en màxim 3 mesos des de la data d'admissió al Doctorat, la següent documentació:

- Pla de Recerca
- Codi de Bones Pràctiques
- Document de Compromís
- Document d'Activitats

Tots aquests tràmits s'han de realitzar al Departament de Matemàtiques, que és qui custòdia aquesta documentació.

Aquest tràmit es realitza només un cop al Doctorat i és al inici.


Pla de Recerca
Codi de Bones Pràctiques
 Document de Compromís 
Document d'Activitats
El document de compromís (descarregable al final d'aquesta plana) és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.

En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al Programa de Doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.


Document de Compromís (word)
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona