Procés d'Accés al Doctorat en Matemàtiques de la UAB (RD 99/2011)

El Programa de Doctorat en Matemàtiques està adaptat al RD 99/2011. Per sol·licitar el seu accés és indispensable posar-te en contacte amb un investigador per tal de que sigui el teu director de tesi. Consulta les nostres línies de recerca i els seus grups per tal d’aconseguir qui dirigeixi el teu treball.

Línies de Recerca i Grups de Matemàtiques
 

El RD 99/2011 exigeix també l'existència de la figura del tutor. Aquest és obligatori i pot coincidir amb la figura del director. Aquest tutor ha de ser un professor doctor del Programa de Doctorat en Matemàtiques.

Definició i funcions del director de tesi

Definició i funcions del tutor de tesi

Un cop tinguis clar qui dirigirà la teva tesi. Has d'enviar la següent documentació a coord.doctorat.matematiques@uab.cat :

- Sol·licitud d'admissió al doctorat (que trobaràs adjunta al final d'aquesta pàgina)
- Expedient acadèmic del Grau i del Màster
- Títol del Grau i del Màster (en cas de no disposar encara del títol, justificant d'haver-lo demanat)
- Fotocòpia del vostre DNI/Passaport/NIE

La resolució d'admissió al Doctorat en Matemàtiques la rebràs al mail que hagis indicat a la sol·licitud. Aquesta resolució la fa l'Escola de Doctorat i és la Comissió de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques qui s'encarrega de sol·licitar-la a instàncies de la teva petició. Aquesta Comissió és la que podrà també determinar si cal que cursis o no complements de formació.

Consulta més informació a la web de l'Escola de Doctorat, apartat Accés.
 

 

Sol·licitud Accés Doctorat (word)
Esquema Acadèmic Doctorat
Twitter @matdepuab twitter @matdepuab

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Doctorat en Matemàtiques
Departament de Matemàtiques
Edifici C Facultat de Ciències
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 11 37
FAX +34 93 581 27 90

coord.doctorat.matematiquesarrobauab.cat

 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona