Ajuda'ns a millorar la facultat amb la teva participació a les enquestes

Emoticones amb sonriures.

Entre el 19 de maig al 15 de juny (ambdós inclosos), es poden respondre les enquestes de satisfacció del segon semestre del curs 2022-2023, mitjançant la pàgina web d'enquestes.

Comptar amb un índex de participació representatiu ens permetrà detectar incidències, solucionar desajustos i fer accions per millorar la facultat.   

19/05/2023

Del 19 de maig al 15 de juny està obert el període de resposta de l’alumnat de les dues enquestes d’avaluació docent de les assignatures del 2n semestre: 

  1. Enquesta d’avaluació de l’actuació docent del professorat (PAAD)
  2. Enquesta d’avaluació d’assignatures de grau i de mòduls de màster universitari

L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

Les dues enquestes es poden respondre per ordinador o dispositiu mòbil (telèfon o tauleta) des de l’adreça següent: https://www.uab.cat/enquestes/

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.