UAB en dades

Personal d'administració i serveis

 
  Dona Home Total
Eventual 1 0 1
Funcionari 767 245 1.012
Laboral 441 430 871
Investigació 235 151 386
Total 1.444 826 2.270

 

Personal_administracio_i_serveis_20-21

 
  Dona Home Total
Eines bàsiques per al lloc de treball 3.225 1.117 4.342
Prevenció, seguretat i salut laboral  803 330 1.133
Formació en llengües 428 129 557
Formació integral 210 86 296
Altres 1.865 772 2.637
Total  6.531 2.434 8.965

 

Cursos_formacio_personal_administracio_serveis_20_21