UAB en dades

Preinscripció

 
  1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències

Total

Centres propis 11.649 12.052 10.945 27.352 61.998
Centres adscrits 1.051 1.127 1.012 2.669 5.859
Total 12.700 13.179 11.957 30.021 67.857

 

Sol_licitud_estudis_per_centre_docent_i_per_estudi_20_21

 
1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
6.894 608 439 659 8.600

 

Estudiants_assignats_en_centres_propis_20_21

 
Curs acadèmic 1a preferència 2a preferència 3a preferència Altres preferències Total
2020/21 6.894 608 439 659 8.600
2019/20 6,748 692 427 521 8.388
2018/19 6.567 759 439 570 8.335
2017/18 6.293 740 418 591 8.042
2016/17 6.512 632 312 502 7.958

 

Evolucio_dels_estudiants_assignats_a_centres_propis_20_21