UAB en dades

Formació continuada (2019-20)

  Programes Estudiants matriculats
Dona Home Total
Màster 139 1.447 574 2.021
Diploma de Postgrau 77 730 259 989
Curs d'especialització 182 1.427 770 2.197
Altres estudis de formació continuada 7 16 9 25
Total 405 3.620 1.612 5.232

 
Ciències de la salut Ciències experimentals Ciències humanes Ciències socials Tecnologies Total
83 4 4 47 1 139

 

Estudis_master_propi_19_20

 
Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
30 6 114 114 2 266

 

Estudis_de_postgrau_cursos_especialitzacio_19_20

 
  Dona Home Total
Estudiants totals 1.447 574 2.021
Estudiants estrangers 522 267 789

 

Estudiants_de_master_propi_19_20

 
  Dona Home Total
Diplomatura de postgrau 730 259 989
Cursos d'especialització 1.427 770 2.197
Altres estudis 16 9 25
Total 2.173 1.038 3.211

 

Estudiants_de_postgrau_cursos_especialitzacio_19_20